MUSICA CAMERATA - z histórie zboru

História  zborového spevu v Gymnáziu sv. Františka Assiského v Levoči sa začína písať v prvých rokoch existencie školy. Skupina nadšených študentov spievala predovšetkým na školských sv. omšiach, krížových cestách, sviatočných pobožnostiach. Z pôvodného zoskupenia František sa v školskom roku 2003/2004 vyprofiloval pod odborným pedagogickým vedením Mgr. Petronely Procházkovej miešaný mládežnícky zbor. Prvé vážnejšie vystúpenie spevokolu sa spája s Valentínskym popoludním na Spišskej Kapitule. Tam sa prvýkrát mladí „kamaráti hudby“ predstavili ako MUSICA CAMERATA.

Zbor má za sebou viac ako 10-ročnú tradíciu, pravidelne participoval predovšetkým na slávnostných liturgiách, vysviacke školskej kaplnky, sv. omšiach z príležitosti odovzdávania maturitných stužiek, slávnostných akadémiách pre rodičov, výročných slávnostiach, spieval na omšiach v rámci diecézy, na odpustovej slávnosti, usporiadal samostatné novoročné  koncerty, spieval na charitatívnych akciách, stretnutiach mladých kresťanov z partnerských  škôl z Nemecka, Anglicka, vianočných posedeniach so seniormi a i.  Okrem už spomínaného sa podieľa aj na kultúrnom živote školy, účinkuje na kultúrnych podujatiach v meste, v regióne a príležitostne reprezentuje školu a mesto na súťažných i nesúťažných prehliadkach speváckych telies.

Pretože talentom sa hlasová pedagogička Mgr. Martina Procházková, PhD. venuje aj individálne, speváci a najmä mladí kantori dostávajú kvalitné spevácke základy. Viacerí súčasní i bývalí členovia ďalej spievajú vo farských spevokoloch, dokonca sú dirigentmi aj pedagógmi detských farských spevokolov, alebo si zaspievajú viachlas v rodine (za dobu existencie, zbor navštevovali súrodenci z 12-tich mnohopočetných rodín).

Dnes zbor navštevujú prevažne študenti cirkevného Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, ale aj 3 študenti iných levočských cirkevných stredných škôl. Na pravidelných nácvikoch sa stretávajú raz týždenne (2 hodiny), okrem toho mávajú obyčajne pred vážnejšími vystúpeniami celodenné sústredenia. Pretože zbor pôsobí v cirkevnej škole, o duchovnú obnovu žiakov sa starajú školskí spirituáli, v súčasnosti PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD.

Za obdobie svojej existencie sa zbor vyformoval tak, že patrí k špičke mládežníckeho zborového spevu na Slovensku. Jeho repertoár pozostáva z hudobných diel rôznych štýlových období, hudby sakrálnej i svetskej. Významnú motiváciu a chuť do ďalšej práce predstavuje pre členov zboru možnosť konfrontácie s inými zborovými telesami.

NAJVÝZNAMNEJŠIE OCENENIA:

r. 2004 - celoslovenská súťaž Mládež spieva v Turčianskych Tepliciach - 1. pásmo a Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby súčasného slovenského autora

r. 2005 - medzinárodná súťaž sakrálnej zborovej tvorby Námestovské hudobné slávnosti - strieborné pásmo

r. 2006 - medzinárodná súťažná prehliadka speváckych zborov Festa musicale (Svátky písní) Olomouc - strieborná medaila

r. 2009 - celoslovenská súťažná prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva v Prievidzi - 1. pásmo (prípravný detský zbor)

r. 2011 - regionálna súťažná prehliadka speváckych zborov Spišské zborové dni v Spišskej Novej Vsi - zlaté pásmo

 

VÝSTÚPENIA NA VÝZNAMNÝCH NESÚTAŽNÝCH PREHLIADKACH A KULTÚRNYCH AKCIÁCH:

Fórum pedagogiky v Bratislave, Dni Majstra Pavla, Spišské zborové dni, Oceňovanie osobností mesta Levoča, Slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, vernisáže a i.

 

INÉ:

samostatné koncerty, charitatívne akcie, diecézne stretnutia mládeže, stretnutia mladých kresťanov  a i.