ČINNOSŤ ZBORU ZDOKUMENTOVANÁ NA www STRÁNKACH A V TLAČI:

Mládež spieva 2012

www.nocka.sk/hudba/zborovy-spev/mladez-spieva2

www.rimava.sk/spravy-z-regionu/v-r-sobote-sutazilo-dvesto-mladych-spevakov-najvyssie-ocenenie-si-odniesli-senicania/

www.osvetavranov.sk//index.php?option=com_content&task=view&id=1163&Itemid=31

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči

https://gsfalev.sk/zaujmc/kruzky.php

https://www.gsfalev.sk/skola/sovv.pdf

Zborové stránky

https://www.sbor.cz/detail_sbor.php?id=10467

Spišské zborové dni 2011

https://www.osvetasnv.sk/vyhodnotenie-spisskych-zborovych-dni.a148.html

https://www.kamdomesta.sk/spisska-nova-ves/kultura/spisske-osvetove-stredisko/spisske-zborove-dni

https://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&videoID=111025-3

Národné osvetové centrum / Mládež spieva

https://www.nocka.sk/hudba/archiv/2009/zborovy-spev/mladez-spieva

https://www.nocka.sk/hudba/zborovy-spev/2009/mladez-spieva/press

https://sz.tekaton.sk/pdf/Vysledky_Mladez_spieva_2009.pdf

www.turciansketeplice.sk/download_file_f.php?i...

Svátky písní Olomouc

https://www.festamusicale.com/cze/festival-of-songs-olomouc-2015/539-vysledkove-listiny    + klik na rok 2006

Musica camerata v tlači

https://korzar.sme.sk/c/4560514/infoservis-levoca.html

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20050525024

MUSICA CAMERATA znovu ocenená na medzinárodnej súťaži. In: Don Bosco dnes, ročník XXXVII, 5/2006, s. 17. Komorný spevácky zbor Gymnázia sv. Františka v Levoči na XXXIV. ročníku Medzinárodného súťažného festivalu speváckych zborov SVÁTKY PÍSNÍ 2006 v Olomouci. https://www.donbosco.sk/images/archiv/dbd/dbd_2006_05.pdf

https://www.kpkc.sk/data/ucitel/images/01-06_07/Katolicky%20ucitel_1-2006.pdf