Bývalí členovia zboru Musica camerata, ktorí reprezentovali školu

Barbora Fecková

Barbora Dzurňáková

Monika Takáčová

Elena Sukeníková

Mária Kubíková

Klaudia Kubíková

Tatiana Fehérová

Barbora Tabačková

Mária Hricová

Anna Budzáková

Lucia Bartošová

Jana Kovaľová

Alžbeta Šiškovičová

Veronika Kandrová

Patrícia Kandrová

Renáta Školníková

Romana Školníková

Martin Dzurňák

Marek Sečka

Branislav Vysokai

Tomáš Biroščák

Marek Dzurňák

Peter Paľonder

Ján Pramuk

Peter Vrana

Martin Dobrovič

Štefan Iľaš

Martin Ledecký

Mário Buraľ

Júlia Kožíková