Tenor

Damián Šiškovič

Michal Fecko

Ľuboš Bajtoš

Martin Takáč