Nová akcia

06.11.2011 16:23

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.