ČINNOSŤ ZBORU ZDOKUMENTOVANÁ NA www STRÁNKACH A V TLAČI: